img_6242_optimized.jpg
Shadow on Concrete Wall

שירה גולן

בתוכי - جواتي

מתוך כמיהתה העמוקה והכנה לחבר בין מזרח ומערב, יצרה שירה גולן מפגש מוסקלי מכושף של שירת נשמה מקורית בעברית וערבית
ושירה ערבית קלאסית.


מופע מרגש של הזכרות והתעלות,
העמקה אל תוך נבכי הנשמה,
חיבור לשורשים ואל הנשגב שבתוכנו.

 

שירה וגיטרה: שירה גולן
שירה וכינור:
סנדרין סנטאל
עוד וקופוז: אופיר ויפליך

shiar golan.jpg

צילום: אילנית טורג׳מן

״צריך שכל איש ידע ויבין שבתוך תוכו דולק נר,
ואין נרו שלו כשל חברו, ואין איש שאין לו נר.
וצריך שכל איש ידע ויבין שעליו
לעמול וגלות את אור הנר ברבים,
ולהדליקו לאבוקה גדולה, ולהאיר את העולם כולו״
~ הרב קוק ~