top of page
img_6242_optimized.jpg
Shadow on Concrete Wall

מתהלים עד
אום כל תום

מתוך קריאה עמוקה לחבר בין מזרח ומערב, נולד מפגש מוסקלי מכושף של שירת נשמה מקורית
בעברית וערבית
ושירה ערבית קלאסית.

מסע של חיבור לשורשים,
הזכרות והתעלות, דרך שירים וסיפורי השראה על הכמיהה לאחד

 

שירה וגיטרה: שירה גולן
עוד : אופיר ויפליך

״צריך שכל איש ידע ויבין שבתוך תוכו דולק נר,
ואין נרו שלו כשל חברו, ואין איש שאין לו נר.
וצריך שכל איש ידע ויבין שעליו לעמול וגלות את אור הנר ברבים,
ולהדליקו לאבוקה גדולה, ולהאיר את העולם כולו״
~ הרב קוק ~
shiar golan.jpg

צילום: אילנית טורג׳מן

bottom of page