top of page
img_6242_optimized.jpg
Shadow on Concrete Wall

״בתוכי״

מתהלים עד אום כל תום

מתוך קריאה עמוקה לחבר בין מזרח ומערב, נולד מפגש מוסקלי מכושף של שירת נשמה מקורית
בעברית וערבית
ושירה ערבית קלאסית.

מסע של חיבור לשורשים,
הזכרות והתעלות, דרך שירים וסיפורי השראה על הכמיהה לאחד

 

שירה וגיטרה: שירה גולן
עוד : אופיר ויפליך

מוזמנים להירשם ולהתעדכן על מועדי מופעים ומעגלים

Thanks for submitting!

shiar golan.jpg

צילום: אילנית טורג׳מן

״צריך שכל איש ידע ויבין שבתוך תוכו דולק נר,
ואין נרו שלו כשל חברו, ואין איש שאין לו נר.
וצריך שכל איש ידע ויבין שעליו לעמול וגלות את אור הנר ברבים,
ולהדליקו לאבוקה גדולה, ולהאיר את העולם כולו״
~ הרב קוק ~
bottom of page