top of page

קבלת שבת

ערב שישי, מתאחדים בלבוש לבן לשירת הלב והנשמה. שיריי שבת, שירים מן המקורות,

שירי תפילה והודייה. מדליקים נרות עם כוונה לרפוי, מברכים על היין והחלה המסמלים את השפע בחיינו

מוזמנים להצטרף לקבלת השבת הבאה, או להזמין קבלת שבת פרטית אצלכם בסלון, בחצר הבית או לעסק

bottom of page